hd-edit-latest-copy

22
Mar 16

 

ASSALAMUALAIKUM W.B.T

 

PROF MADYA DR ISMAIL ISHAK

 

PROF. MADYA DR ISMAIL ISHAK

 

Saya bersyukur ke hadrat Allah s.w.t., kerana dengan izinNya Laman Web Pusat Islam ini dapat dibina dan disediakan untuk tatapan dan dimanfaatkan oleh semua. Saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua kakitangan yang turut menyumbangkan tenaga dan idea bagi  membina Laman Web ini. Usaha gigih dan konsisten yang ditunjukkan oleh kakitanga yang terdiri daripada pegawai-pegawai Pusat Islam dan Pusat Komputer khasnya wajar  diberikan penghargaan dalam menghasilkan laman web yang efektif ini.Laman web ini diharapakan dapat menjadi jambatan yang menghubungkan Pusat Islam dengan warga kampus khususnya dan masyarakat luar  umumnya.Saya juga berharap Laman Web Pusat Islam ini dapat terus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat sebagai wadah membina kerohanian  ummah dan sahsiah pelajar.