22
Mar 16

 

FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

1. Merancang, mengawal, dan melaksana dasar dan peraturan pentadbiran kepada semua staf.

2. Menyelaras perancangan dan pengurusan sumber manusia dan hal ehwal perjawatan.

2. Mengurus hal pentadbiran berkaitan sistem fail, cuti dan kursus/latihan.

3. Merancang, mengawal dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan peruntukan kewangan serta menyediakan belanjawan tahunan serta menyelenggara aset/inventori.

4. Menjaga keselamatan dan kebersihan pejabat juga kawasan sekeliling.

5. Mengurus penyediaan fail meja dan MPK serta aktiviti 5S.

 

 

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :

1. Rozita binti Mohd Rejab (04-9282559)

2. Siti Naterah binti Saidin (04-9282551)