hd-edit-latest-copy

22
Mar 16

FUNGSI BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN HUBUNGAN LUAR

1.. Menjalinkan hubungan dengan institusi-institusi Islam kebangsanan dan antarabangsa.

2. Melaksanakan kem motivasi dan team building untuk pelajar universiti, kakitangan universiti, pelajar sekolah dan masyarakat luar kampus.

3. Mengendalikann kelas bimbingan Al Quran dan fardhu ain  kepada warga kampus.

3. Mengendalikan program-program haji dan umrah.

4. Menyediakan pendidikan KAFA dan KBA kepada anak-anak kakitangan.

 

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI :

1. Mohd Yusnaidi bin Md Sabri (04-9282556)

2. Ahmad Zabadi bin Mohktar (04-9282566)